PERSONDATAPOLITIK HOS DUX TÆLLER – OG ADGANGSSYSTEMER

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant for din aktivitet hos Dux Tæller – og adgangssystemer herunder besøg på vores WEB-site www.duxtaeller.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata stræber vi efter at overholde alle relevante og gældende love, bekendtgørelser og forordning i Danmark og EU om Databeskyttelse og GDPR.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra DUX Tæller- og adgangssystemer, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi bruger bl.a. cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer.

Dux Tæller – og adgangssystemer indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside duxtaeller.dk
  • Gennemfører et køb af vores produkter i WEB-shoppen på duxtaeller.dk
  • Tilmelder dig vores nyhedsbrev

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse samt en faktura, hvis varen ikke er købt/betalt i WEB-shoppen.

Når du betaler for dit produkt/ydelse i WEB-shoppen indsamler vores betalingsformidler PensoPay dit navn, dine kortdata og IP-adresse samt information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen, eller på vores hjemmeside, har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af lejlighedsvise nyhedsbreve. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt på WEB-shoppen, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os i WEB-shoppen på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet når det ikke længere er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.duxtaeller.dk er DUX Tæller- og adgangssystemer ApS ved direktør Mikael Andcrsen, mail: [email protected], mobil +45 4031 1161.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hosted hos Flexpage.dk og betalingssystemet på WEB-shoppen drives af Pensopay, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du måtte oplyse på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Flexpage.dk’s datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder bl.a. ovennævnte som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører har status af  databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere håndterer kun personoplysninger efter vores instrukser og er forpligtet til at gøre det i overensstemmelse med lovgivningens, bekendtgørelsernes og forordningernes krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få ændret dine persondata, hvis de er forkerte
  • At få slettet persondata

Anmodning skal ske på mail til [email protected]

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til [email protected].

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndigheden i Danmark: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200, mail [email protected].

DUX Tæller- og adgangssystemer vil løbende opdatere vores Persondatapolitik i tråd med fremtidige ændringer i relevante love, bekendgørelser og forordninger samt vores praksis for indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata.

Roskilde, september 2021